Notă legală și confidențialitate

  • Conținutul acestui site nu poate reprodus, distribuit, transmis și expus de către persoane terțe în alte scopuri decît cele prevăzute de lege.

  • Înregistrarea pe site-ul www.flowerscity.md este în totalitate gratuită. În conformitate cu Legea Nr. 133 din 08.07.2011 a Republicii Moldova privind Protecția datelor cu caracter personal, toate datele personale furnizate de către utilizator în momentul înregistrării pe site, sunt strict confidențiale și fără acces la acestea de către persoane terțe.

  • Utilizatorul va putea accesa datele sale personale prin intermediul unui nume de acces și parolă și să își exercite dreptul de a le modifica în orice moment. Finalitatea înregistrării pe site constă în confirmarea cumpărăturii și livrării produselor comandate dar și pentru informarea utilizatorului despre promoții, oferte speciale ori alte scopuri publicitare.

  • Utilizatorul nu deține nici o obligație pentru faptul că este înregistrat și poate să își exercite oricînd dreptul de acces, rectificare sau anulare a înregistrării, adresînd o comunicare scrisă Serviciului Clienți, la adresa de email support@flowerscity.md.

  • Prin utilizarea site-ului www.flowerscity.md și efectuarea comenzilor, utilizatorul/clientul este de acord să se conformeze acestei Note legale, precum și Termenilor și Condițiilor de utilizare a site-ului.

  • Este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului, utilizînd site-ul web, să ia cunoștință cu informația prezentată și să verifice periodic Termenii și Condițiile de utilizare, în caz că www.flowerscity.md a introdus anumite modificări în acestea.

  • Utilizatorul/clientul trebuie să țină cont că fotografiile produselor nu sunt contractuale iar culorile pot avea diverse tonalități în diferite metode de vizualizare (calculator, tabletă, telefon mobil).